Privacy beleid

Privacy beleid

De website wordt beheerd door LeaseKeuze.nl

Bij uw bezoek aan de website kan LeaseKeuze.nl persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin, op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken, of in indirecte zin. LeaseKeuze.nl waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit 'Privacy Beleid'. Dit Privacy Beleid geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van onze Websites en Applicaties, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

LeaseKeuze.nl verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van onze Websites en Applicaties in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot websitegebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van onze Website en Applicaties en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen). U kunt LeaseKeuze.nl verzoeken om de door u aan LeaseKeuze.nl verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database.

E-mailing

Als u een offerte opvraagt via LeaseKeuze.nl geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de verzending van onze digitale nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen, enquêtes, et cetera. Als u zich wilt afmelden dan kan dit via de link 'Afmelden' onderaan de e-mailberichten.

Bijzondere persoonsgegevens

LeaseKeuze.nl verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid). Mocht LeaseKeuze.nl dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u LeaseKeuze.nl ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, telefoon of tablet worden opgeslagen. De informatie in een cookie kunnen we bij een volgend bezoek aan de betreffende Website weer gebruiken. U kunt aangeven welke cookies wij mogen plaatsen. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Hierdoor kan het wel gebeuren dat sommige functies op onze website niet werken.

Welke cookies gebruiken wij?

Noodzakelijke cookies. Deze cookies gebruiken wij om onze Websites en Applicaties naar behoren te laten functioneren. Daarnaast kunnen we hiermee uw voorkeuren opslaan. Uw voorkeur over het wel of niet opslaan van cookies bijvoorbeeld, maar ook uw voorkeur over het onthouden van inloggegevens zodat u bij een volgend bezoek makkelijker kunt inloggen.

Google Analytics 
Onze Websites en Applicaties maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Hiermee houden we informatie bij over het gebruik van Websites en Applicaties, zoals aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website en applicaties (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze Websites en Applicaties gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Re-Targeting

Wij maken voor onze websites gebruik van zgn. retargeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze diensten en producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interesse gerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld.

Websites van derden

Dit Privacy Beleid is niet van toepassing op websites van derden die via onze Websites en Applicaties door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten:

Voor vragen over dit Privacy Beleid en/of de wijze waarop LeaseKeuze.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met LeaseKeuze.nl.

Wijzigingen

LeaseKeuze.nl behoudt zich het recht voor om (zonder vooraankondiging) wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Den Haag januari 2015